Ν 3554//2007/Αρθ.2.6

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3554/2007
ΦΕΚ: 80/Β/16.04.2007

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. -Οδοιπορικά τεχνικών

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν 3554/2007

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.


ΠΟΛ 1071/2007

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

Ν.3670/2008

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις.


ΠΟΛ 1104/2008

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3670/20.6.2008 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

N.3758/2009

Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. (Εισοδηματική πολιτική ,Έκτακτη Οικονομική Εισφορά,Υπουργείο-πολιτισμού)


Ν 3453/2006/Αρ11

Εισοδηματική πολιτική έτους 2006


2/27639/0022/2010

Εισοδηματική πολιτική και αποζημίωση συλλογικών οργάνων

2/36960/0022/2010

«Εισοδηματική πολιτική και αποζημίωση συλλογικών οργάνων Ν. Α.»

2/21061/0022/2010

«Εισοδηματική πολιτική και έξοδα παράστασης Νομαρχών, και λοιπών αιρετών των Ν.Α.».

N.2025/1992

Εισοδηματική πολιτική που αφορά στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., του προσωπικού των Δ.Ε.Κ.Ο. και των τραπεζών του δημοσίου τομέα.