Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3833/2010
«Εισοδηματική πολιτική και έξοδα παράστασης Νομαρχών, και λοιπών αιρετών των Ν.Α.».
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

28207/2008

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων Ενιαίων Ν.Α. και Νομαρχών.  

2/27639/0022/2010

Εισοδηματική πολιτική και αποζημίωση συλλογικών οργάνων

2/36960/0022/2010

«Εισοδηματική πολιτική και αποζημίωση συλλογικών οργάνων Ν. Α.»

10206/2008

Ειδική άδεια και έξοδα παράστασης αιρετών των ΟΤΑ α’ βαθμού

70525/2006

Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης.


7076/ΕΓΚ 10/2007

Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2007


2/38146/0022/2010

Καθορισμός εξόδων παράστασης των Προέδρων των  Ενιαίων ΝΑ και των Νομαρχών. 

Ν 3554/2007

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.


Ν 3554//2007/Αρθ.2.6

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. -Οδοιπορικά τεχνικών


Ν.3670/2008

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις.