Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3205/2003 , 3833/2010 , 3845/2010
Εισοδηματική πολιτική και αποζημίωση συλλογικών οργάνων
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/36960/0022/2010

«Εισοδηματική πολιτική και αποζημίωση συλλογικών οργάνων Ν. Α.»

2/21061/0022/2010

«Εισοδηματική πολιτική και έξοδα παράστασης Νομαρχών, και λοιπών αιρετών των Ν.Α.».

Ν.3670/2008

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις.


2/12412/0022/2006

Εισοδηματική πολιτική 2006

2/33176/0022/2010

«Εισοδηματική πολιτική 2010»

2/41186/0022/2009

Εισοδηματική πολιτική 2009

Ν 3453/2006/Αρ11

Εισοδηματική πολιτική έτους 2006


Ν 3554/2007

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.


Ν 3554//2007/Αρθ.2.6

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. -Οδοιπορικά τεχνικών


2/24195/0022/2012

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες» (Αναφορικά με αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. και ΝΠΙΔ)