Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3205/2003
ΦΕΚ: 117/Α/20.06.2008

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1104/2008

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3670/20.6.2008 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

Ν 3554/2007

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.


Ν 3620/2007/Αρ.8

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις. -Μισθολόγιο Στρατιωτικών


Ν 3554//2007/Αρθ.2.6

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. -Οδοιπορικά τεχνικών


ΠΟΛ 1071/2007

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

N.2227/1994

Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις


Ν 3408/2005

Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις.


Ν.3620/2007

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.


2/27639/0022/2010

Εισοδηματική πολιτική και αποζημίωση συλλογικών οργάνων

N.3758/2009

Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. (Εισοδηματική πολιτική ,Έκτακτη Οικονομική Εισφορά,Υπουργείο-πολιτισμού)