Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3922/2011
ΦΕΚ: 75/Α/09.04.2012

Π.Δ. 37/2012. Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Π.Δ. 38/2012. Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ 38/2012

Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής.


Π.Δ.55/2019

Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139).


233.1−3/3920/2014

Καθήκοντα Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής

214.1/2014

Καθορισμός καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Π.Δ.80/2015

Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος −Ελληνικής Ακτοφυλακής.


Ν.3922/2011

Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.


Π.Δ 81/2012

Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.


Π.Δ.75/2021

Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139).


2161.7-4/91523/2019

Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυνομικών σκύλων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Π.Δ. 6/2019

Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 139 Α΄).