Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 81/2012
ΦΕΚ: 182/Α/04.10.2021

Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139).

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.55/2019

Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139).


Π.Δ. 6/2019

Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 139 Α΄).


Π.Δ 81/2012

Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.


2410.3/92360/2018

Κύρωση του 85/2018 κανονισμού του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με θέμα «Τροποποίηση του 81/2017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής", όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 82/2018 κανονισμό «Τροποποίηση του 81/2017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"», και με τον 83/2018 κανονισμό «Τροποποίηση του 81/2017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"».


2415.9/80227/2017

Κύρωση του 81/2017 κανονισμού “Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής”.     


ΠΔ 112/2018

Τροποποίηση του π.δ. 81/2014 ’Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών’ (Α΄125).


Π.Δ.68/2019

Μετάταξη του Α΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Κατακόλου με έδρα την Κυλλήνη σε Λιμεναρχείο Κυλλήνης -Τροποποίηση του π.δ. 81/2014 ’Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών’ (Α΄125) 


Π.Δ.37/2012

Π.Δ. 37/2012. Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Π.Δ. 38/2012. Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


Π.Δ. 41/2020

Μετάταξη του Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης με έδρα το Πόρτο Λάγος σε Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους - Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος στο Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου με έδρα την Ελούντα-Τροποποίηση του π.δ. 81/2014 «΄Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» (Α΄125).


233.1−3/3920/2014

Καθήκοντα Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής