Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4194/2013

Δυνατότητα διορισμού ως δικηγόρων πτυχιούχων νομικής αλλοδαπών πανεπιστημίων, επιτυχόντων στον πανελλήνιο διαγωνισμό δικηγόρων, στους οποίους είχε επιτραπεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό, παρά το ότι οι αιτήσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων εκκρεμούσαν στην Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.(...)Παρά τη διαπίστωση ότι κάποιοι πτυχιούχοι νομικής αλλοδαπών πανεπιστημίων, έλαβαν μέρος και πέτυχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό δικηγόρων, καίτοι οι αιτήσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων εκκρεμούσαν στην Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν δύναται να αρνηθεί το αίτημά τους περί διορισμού τους ως δικηγόρων, επειδή δεσμεύεται από την σχετική προς τούτο απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εκτός αν αυτή ανακληθεί, κατά τους όρους ανακλήσεως των παράνομων διοικητικών πράξεων (ομοφ.)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

21803/2016

Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.


21809/2016

Τροποποίηση της με αριθ. 21803/21−3−2016 απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας».


25018οικ. /2020

Διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων για το έτος 2020 .


72750οικ/2018

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017.


54565οικ/2017

Καθορισμός αποζημίωσης των Μελών και των Γραμματέων των δέκα (10) Ομάδων Βαθμολόγησης για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου έτους 2016.


54563οικ/2017

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των Μελών και του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου έτους 2016.


72752οικ/2018

Καθορισμός αποζημίωσης των Μελών και των Γραμματέων των δέκα (10) Ομάδων Βαθμολόγησης  για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017.


54564οικ/2017

Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρων, Μελών και Γραμματέων των δεκαεννέα (19) Οργανωτικών Επιτροπών Εξετάσεων ανά Εφετείο πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου έτους 2016.


72751οικ/2018

Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρων, Μελών και Γραμματέων των δεκαεννέα (19) Οργανωτικών Επιτροπών Εξετάσεων ανά Εφετείο πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων B΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017.


2/55089/ΔΕΠ/2016

Καθορισμός αποζημίωσης Μελών των πέντε (5) Ομάδων Βαθμολόγησης για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου έτους 2015.