ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΛΕ: 2420989001,0419

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας

ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

ΑΛΕ: 2016ΣΕ75520005(ΠΔΕ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών συντήρησης-επισκευής κτιρίων.

ΑΛΕ: 2420301001,ΝΠΔΔ0863

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών αποζημίωση στελεχών  Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρησης δαπανών κοινοχρήστων πολυκατοικιών

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προμήθειας  ακουστικών βαρηκοΐας δωρεάν παροχή σε μαθητές ιδιωτικών σχολείων και σε μαθητές δημόσιων σχολείων

ΑΛΕ: 3120189001

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ.

ΑΛΕ: 2310401009

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών από σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

ΑΛΕ: 2440101002,ΝΠΔΔ0816

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπάνων κατ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας.

ΑΛΕ: 2410288001,2410288001,ΝΠΔΔ1382

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάρριση δαπανών Προμήθειας βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.

ΑΛΕ: 2410904001,ΝΠΔΔ1259

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3130/2003- ΦΕΚ: 76/Α/2003 

ΑΛΕ: 2440101001

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών 

ΑΛΕ: 2130106001,ΝΠΔΔ0549

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ 

ΑΛΕ: 2130106001,ΝΠΔΔ0549