ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Α.Π. ΣΤ1/Φ.083 - 12/ΑΣ 9932/1996

Καταβολή διδάκτρων σε ξενόγλωσσα σχολεία.

ΦΕΚ: 1096/Β/05.12.1996 ΑΛΕ: 0870

2023281/3726/0022/1996

Επέκταση της 2042790/5073/0022/93 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των υπαλλήλων που μετατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2266/94 

ΦΕΚ: 275/Β/23.04.1996 ΑΛΕ: 0565

KYA/2042790/1993

Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2085/92 ή με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1943/91, σε νομούς παραμεθόριων περιοχών (άρθρο 1 Ν. 287/76) 

ΦΕΚ: 545/Β/27.07.1993 ΑΛΕ: 2120213001,ΚΑΕ0565

Α2γ/5014/1982

Έγκριση εφαρμογής προγράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. (Β`591).

ΦΕΚ: 591/Β/13.08.1982