Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4718/2020
ΦΕΚ: 168/Α/07.09.2020

Κύρωση της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων, Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

N.4392/2016

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.


Ε.2014/2020

Έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων πολυβινυλικών αλκοολών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας». ΑΔΑ:ΨΗΞ846ΜΠ3Ζ-1ΝΧ


N.4391/2016

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη Συνεργασία στον τομέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις


Α 1010410/2020

Έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων από ίνες γυαλιού καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Αιγύπτου.ΑΔΑ: ΩΣΘΟ46ΜΠ3Ζ-Η8Λ 


1016920/0220

Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1267 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας » ΑΔΑ:63Φ246ΜΠ3Ζ-ΠΨΒ


1016917/2020

«Κοινοποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) αριθ. 2019/1146 της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2019, για την περάτωση της διαδικασίας σχετικά με τις εισαγωγές χαλύβδινων πασσαλοσανίδων θερμής έλασης, , καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας . »ΑΔΑ:6ΓΙΚ46ΜΠ3Ζ-ΛΝΚ

1016915/2020

«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/915 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου σε ρολά καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.» ΑΔΑ:ΩΡ7Γ46ΜΠ3Ζ-Ν68


Ν.4477/2017

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.


Ν.4476/2017

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Ιράκ.


Ν.4696/2020

Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας.