ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εξετάσεων πολιτογράφησης

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εκλογικής αποζημίωσης


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εκπαιδευτικής άδειας 


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης κανονικής άδειας που δεν χορηγήθηκε


ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας


ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δακοκτονίας.


ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μετακίνησης


ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ΚΤΕΟ


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ταχυδρομικών τελών


ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών σχολικών αγώνων


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών συντήρησης πλωτών δεξαμενών.