ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2019

Ανασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων από 16-28.2.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2019

Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων από 1-15.2.2019

Μισθωτήρια Ακινήτων

Εγχειρίδιο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τα μισθωτήρια ακινήτων,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/2019

Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων 1-15.1.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/2019

Ανασκόπιση  δημοσιονομικών εξελιξεων 16-31.1.2019

ΔΕΦΚ Α 1006241 ΕΞ 2019

Θέμα: Εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .Αθήνα, Ιανουάριος 2019

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ -ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ-Χ.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ,ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ,ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΥΠΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ 203-207 Ν.4555/2018

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 203-207 ΤΟΥ Ν. 4555/2018 (Α' 133)

ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OTA 2019

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2019

Ν 4354/2015 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις>Επί Θεμάτων Ενιαίου Μισθολογίου 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιος είναι ο δικαιούχος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα επί θανάτου του δικαιούχου:

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έντεκα ερωτήματα και απαντήσεις για το νέο Νόμο Κινητικότητας στο Δημόσιο