Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4369/2016 , 2690/1999 , 3528/2007
ΦΕΚ: 2285/Β/11.06.2019

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (A'33) για το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

31516/Γ1/2019

Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


ΥΠΠΟΑ/456917/36844/34928/27640/2017

Σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού).


Δ9/Β/4705/1685/2019

Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) όπως τροποποιήθηκε, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.


2/87546/0004/2017

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 για το Υπουργείο Οικονομικών.


30370 ΕΞ 2020

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


22368/2018

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (EOT), σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).


ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.5039/2021

Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών. 


75087/2018

Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).


109200/Ζ2/2018

Σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/τ.Α’) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


31106/Δ1/10750/2018

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).