Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4235/2014 , 79/83656/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019.(ΑΔΑ:ΩΣΧ746ΨΧΞΧ-ΙΤΒ) 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

24962/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019ΑΔΑ: 962Α46ΨΧΞΧ-ΖΤΧ


104256/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019» ΑΔΑ:6ΦΦ746ΨΧΞΧ-ΤΜ2


52232/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019 ΑΔΑ:ΨΛΙΓ46ΨΧΞΧ-Ο6Η


17379/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ & ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013.(ΑΔΑ:6Υ5Ψ46ΨΧΞΧ-5ΒΑ)


49987/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕE) 717/2014 (ΕΕ L190/45, 28.06.2014) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΡΘΜ. 94/165904/23.06.2020 (ΦΕΚ Β’ 2648) ΑΔΑ: Ψ2ΥΓ46ΨΧΞΧ-9ΘΒ


79256/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕE) 717/2014 (ΕΕ L190/45, 28.06.2014) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΡΘΜ. 145/296596/22.09.2020 (ΦΕΚ Β’ 4680/22.10.2020)» ΑΔΑ: 9Θ5Η46ΨΧΞΧ-ΡΤΦ


136014/2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗς ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ)1408/2013 (ΑΔΑ:ΩΙΔΕ46ΨΧΞΧ-Ζ7Ρ )


63727/2017

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν. (ΕΚ) 1408/2013».(ΑΔΑ:Ω6ΨΙ46ΨΧΞΧ-ΗΡ1)


53272/2018

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν. (ΕΚ) 1408/2013»(ΑΔΑ:Ψ4ΒΩ46ΨΧΞΧ-ΠΣΗ)


136014/2015

ΑΔΑ: ΩΙΔΕ46ΨΧΞΧ-Ζ7Ρ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗς ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ)1408/2013